Inkubator: pravo dece i mladih na umetnost

ASSITEJ Srbija organizuje niz panel diskusija u sklopu projekta "Inkubator: pravo dece i madih na umetnost".

Nakon uspešno završenog FAS-a, ASSITEJ Srbija nastavlja sa svojim aktivnostima projektom “Inkubator: pravo dece i mladih na umetnost”.

Prateći program ovog projekta, namenjen studentkinjama i studentimapozorišnih smerova Fakulteta dramskih umenosti, održan je na FDU upetak, 3.12. u vidu interaktivnih predavanja i radionica, moderiranih odstrane autorki koje dolaze iz različitih oblasti stvaralaštva za decu-Milene Bogavac, Milene Depolo i Anđelke Janković, dok će se njegovglavni program realizovati u sredu 15.12. u online okruženju. Glavniprogram podrazumeva seriju panel diskusija koje predstavljaju platformu za razmenu ideja, dobrih praksi i kreiranje preporuka za unapređenje rada u oblasti pozorišta za decu i mlade, kroz umrežavanjeprofesionalaca iz zemlje i inostranstva.Cilj projekta Inkubator je ukazivanje na položaj i značaj, te uticaj nabolju vidljivost i senzibilizaciju aktera u čijem fokusu delatnosti jepozorište za decu i mlade, kao i stvaranje vidljivog i interaktivnogprostora za dijalog, realizaciju razmene teorijskih i praktičnihiskustava o položaju kulture i umetnosti za decu i mlade u različitimoblastima. Glavno pitanje koje će se pokrenuti ovim programima odnosi se na koncepte i mogućnosti primene članova 13. i 31. Konvencije UN o pravima deteta, kao i na to šta je potrebno unaprediti od mehanizama kako bi se zajedničkim delovanjem, intersektorski, ali iinterdisciplinarno, osnažila ova oblast.Prva panel diskusija, koja otvara program 15, nosi naziv “Deca i mladi u fokusu”, a poseban akcenat staviće upravo na praktičnu implementaciju članova 13. i 31. Konvencije UN o pravima deteta.Druga po redu panel diskusija nosi naziv “Izgradnja zajednice – mediji iumetnost za decu i mlade”, a usmerena je na preispitivanje značajakomuniciranja u medijima tema usmerenih na prava dece na kulturu, teposebno izvođačku umetnost.Treća panel diskusija “Budućnost je već počela” pokriva važna pitanjausmerena na pristupe obrazovnog sektora, brigu o deci, odgojnim ivaspitnim procesima, novim metodama učenja koje doprinose većojdostupnosti umetnosti za decu i mlade.

Ostavite komentar: