JAVNI POZIV ZA ODDAJO BESEDIL NAMENJENIH GLEDALIŠKIM PREDSTAVAM ZA OTROKE IN MLADE

PLATFORMA OD MALIH NOG(U) IN MESTNO GLEDALIŠČE ŽAR PTICA IZ ZAGREBA OBJAVLJATA JAVNI POZIV ZA NOVA BESEDILA AVTORJEV IZ REGIJE NAMENJENEGA GLEDALIŠKIM PREDSTAVAM ZA OTROKE IN MLADE.

Javni poziv je odprt do 30.9.2022, rezultati razpisa bodo objavljeni decembra 2022.

I.

Na poziv se lahko prijavijo avtorji, ki pišejo v naslednjih jezikih: bosanski, črnogorski, hrvaški, slovenski ali srbski. Sprejemamo besedila napisana izključno v latinici. Besedila ne smejo biti predhodno izvedena, javno brana ali objavljena. Besedila se pošiljajo pod kodo, avtorji lahko oddajo eno besedilo. 

Šifrirana besedila se v pdf obliki pošiljajo na e-naslov javni.poziv@odmalihnogu.org, v telesu e-pošte pa je treba poleg kode navesti naslednje podatke o avtorjih: ime in priimek, e- poštni naslov in telefonsko številko.

II.

Prednost bodo imela tista besedila, ki ustrezajo aktualnemu družbenemu trenutku in temam odtujenosti, osamljenosti, duševnega zdravja, ohranjanja okolja in ekologije duha.

O zmagovalnih besedilih bo odločala strokovna žirija v sestavi:

  • Drago Utješanović (direktor GK Žar ptica) 
  • strokovna ekipa platforme Od malih nog(u) (Tijana Grumić, dramaturginja; Ilija Gajević, profesor književnosti; Igor Tretinjak, gledališki kritik; Rok Kravanja, igralec).

Kriteriji za izbor besedil so: kakovost, dramaturška enotnost ter izvirnost ideje in pristopa.

III.

Prvonagrajeno besedilo bo leta 2023 izvedeno v GK Žar ptica, z odkupom avtorskih pravic v vrednosti 1500 evrov.

Strokovna žirija lahko poleg zmagovalnega besedila priporoči tudi druga besedila prispela na poziv, ki bodo ob zmagovalnem besedilu objavljena v ediciji Ćuk Festivala otroškega gledališča Kotor. 

Javno branje besedil bo potekalo na Festivalu ekološkega gledališča v Bački Palanci 2023, nadalje pa bodo promovirana na drugih festivalih v regiji (Gledališče Zvezdarište, Državni festival poklicnih gledališč za otroke in mladino HC Assitej, Festival otroškega gledališča Kotor) in platforme digitalnih kanalov Od majhnih nog(u).

IV.

Platforma Od malih nog(u) in GK Žar ptica s tem pozivom spodbujata avtorsko dramatiko za otroke in mlade ter tako nadaljujeta poslanstvo promocije in afirmacije sodobnega gledališča za otroke in mlade v regiji. Prav tako je eden od ciljev tega razpisa povečati regionalno prepoznavnost avtorjev in odpreti možnost njihovega povezovanja.

 OD MALIH NOG(U) je regionalna platforma, katere ideja je dolgoročno delovati na krepitvi regionalnega sodelovanja na področju gledališča za otroke in mlade, spodbujati gledališče za otroke in mlade, razvijati nove modele neformalnega izobraževanja (razvoj občinstva in izobraževanje umetnikov ter profesionalcev, ki delajo na tem področju); izboljšali vsebine na tiste, ki so v koraku s sodobnimi trendi v evropskem gledališču ter izboljšati kakovost gledaliških predstav za otroke in mlade, ki so natančneje in skrbneje prilagojene njihovim ciljnim skupinam.

V treh letih delovanja je platforma uspešno izvedla na desetine izobraževalnih, raziskovalnih in umetniških dejavnosti. Ustanovitelji regionalne platforme za razvoj in afirmacijo gledališča za otroke in mlade so: 

  • Festival ekološkog pozorišta za decu i mlade,Bačka Palanka/Srbija 
  • LOFT, Zagreb/Hrvaška
  • Prazan Prostor, Podgorica/Črna Gora
  • Odprti Predali, Kranj/Slovenija

Več o gledališču za otroke in mlade, za katerega se zavzemamo so v MANIFESTU in na spletni strani www.odmalihnogu.org

GK ŽAR PTICA, ki deluje že 40 let, je eno najbolj produktivnih zagrebških gledališč za predšolske in šolske otroke s tremi premierami in ​​več kot 300 predstavami na leto. Repertoar gledališča sestavljajo dela uglednih domačih in tujih avtorjev v režiji najboljših gledaliških režiserjev doma in iz tujine.

Izjemno umetniško vrednost predstav potrjuje kar 94 nagrad, ki jih je gledališče prejelo z udeležbo na vseh večjih festivalih na Hrvaškem in v tujini. GK Žar ptica je tudi sedemkratni dobitnik hrvaške gledališke nagrade za najboljšo predstavo za otroke in mladino.

Ostavite komentar:

Pročitajte još:

Pratite nas:

O nama:

OD MALIH NOG(U) je regionalna platforma za razvoj i afirmaciju pozorišta/kazališta/gledališća/teatra za d(j)ecu i mlade. Okuplja organizacije i umjetnike koji svojim edukativnim, umjetničkim te teorijskim radom žele promijeniti stanje u sektoru.