Konkurs za učešće na jubilarnom 30. KFPD (2022)

Fondacija Kotorski festival pozorišta za djecu objavljuje konkurs za učešće u takmičarskom programu jubilarnog 30. Kotorskog festivala pozorišta za djecu, koji će se održati od 1. do 12. jula 2022. godine

Na konkurs se mogu prijaviti profesionalna pozorišta i trupe koja u svojoj produkciji imaju predstave za djecu i mlade. Osnovni kriterijum za selekciju predstava je njihov umjetnički kvalitet. O kvalitetu predstava koje konkurišu za zvaničnu selekciju odlučuje Umjetnički odbor Festivala.

Uslov za učešće u Programskom segmentu KFPD jeste da predstava nije ranije izvođena u Kotoru. Uslovi gostovanja (troškovi transporta, ishrana, smještaj, honorar za izvođenje) dogovaraju se nakon selekcije sa organizatorima Festivala.

Prijava je potpuna kada se ispuni formular i pošalje snimak predstave. Podaci traženi u formularu su potrebni radi selekcije programa, kao i za potrebe izrade kataloga Festivala. Priloženi materijali ostaju u arhivi Festivala.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 1. mart 2022.

Rezultati selekcije biće objavljeni na sajtu Festivala mjesec dana nakon zatvaranja prijava.

Neblagovremeno poslate ili nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijave slati ISKLJUČIVO putem formulara na linku ispod. 

Za dodatna pitanja i pojašnjenja, možete nam se obratiti na gp@kotorskifestival.me

Ostavite komentar:

Pročitajte još:

Pratite nas:

O nama:

OD MALIH NOG(U) je regionalna platforma za razvoj i afirmaciju pozorišta/kazališta/gledališća/teatra za d(j)ecu i mlade. Okuplja organizacije i umjetnike koji svojim edukativnim, umjetničkim te teorijskim radom žele promijeniti stanje u sektoru.