Strukovna organizacija:

Emanat

Mesto:

Ljubljana, Slovenija

Kontakt:

info@emanat.si

+386-1-4305724

O organizaciji:

Emanat je zavod za razvoj in afirmacijo plesa in sodobne umetnosti, ki deluje od leta 2006. Dejavnost razvijamo na treh področjih: produkciji, izobraževanju ter založništvu. Pod okriljem zavoda Emanat delujejo ustvarjalke_ci različnih koreografskih praks in generacij. Med produkcijami namenjenim otrokom in mladim so predstave TRI psice, DVA planeta in ENA raketa, avtorice Urše Vohar; MEMEMEME avtorja Jana Rozmana ter Reči reči, v soavtorstvu Jana Rozmana in Julie Keren Turbahn.
Naš neformalni program za izobraževanje, raziskovanje in samorazvoj na področju sodobnega plesa in uprizoritvenih umetnosti predstavlja zapolnjevanje vrzeli institucionalnih programov. Aktivnosti so namenjene različnim generacijam, ki se s plesom ukvarjajo ljubiteljsko ali profesionalno, kar pridonaša k sistematiziranem izobraževanju ter profesionalizaciji in razvoju sodobnega plesa v Sloveniji. Za otroke od 3. – 9. leta starosti organiziramo tedenske Plesalnice, v sodelovanju z Lutkovnim gledališčem Ljubljana. Osnovnošolske otroke po celi Sloveniji obiskujemo s programom Učna ura, ki je zastavljena kot zbir plesnih vsebin razzličnih oblike predstavljanja, ki združujejo praktični in teoretični prikaz sodobnega plesa v obliki »orodij za njegovo uporabo«. V sodelovanju s Srednjo vzgojiteljsko šolo, gimnazijo in umetniško gimnazijo ljubljana organiziramo program aktivnega usposabljanja in izobraževanja na področju sodobnega plesa Praktikum sodobne plesne umetnosti, ki je namenjen dijakinjam, dijakom, maturantkam in maturantom umetniške gimnazije ter vsem aktivnim profesionalnim in polprofesionalnim plesalcem in plesalkam. Slednjim so namenjeni tudi občasni master klasi z zelo specifičnimi, a pomembnimi umetniškimi vsebinami.

Emanat is an institute for the development and affirmation of dance and contemporary art, established in 2006. We develop our activities in three areas: production, education and publishing. Creators of various choreographic practices and generations work under the auspices of the Emanat Institute. Among the productions intended for children and young people are the performances THREE bitches, TWO planets and ONE rocket, by Urša Vohar; MEMEMEME by Jan Rozman and Things thing, co-authored by Jan Rozman and Julie Keren Turbahn.
Our non-formal program for education, research and self-development in the field of contemporary dance and performing arts is filling the gap of institutional programs. The activities are intended for different generations who are involved in dance, which contributes to the systematized education and professionalization and development of contemporary dance in Slovenia. We organize weekly Little Danceroom for children from 3 to 9 years of age, in cooperation with the Ljubljana Puppet Theater. We visit primary school children all over Slovenia with the Contemporary Dance Lesson program, which is set of dance contents of different scopes, and include both practical demonstrations and theoretical insights into contemporary dance in the form of “tools for use”. In cooperation with the Pre-School Education and Grammar School Ljubljana (PSEGSL), we organize an active training and education program in the field of contemporary dance Practicum. Occasional master classes with very specific but important artistic contents are also intended for the latter.

Još organizacija

Teatar mladih

Teatar Mladih je kao nevladina organizacija osnovan je 15.01.2001. godine na Cetinju. Cilj organizacije je zaštita interesa mladih dramskih umjetnika Crne Gore, pa je rad

Detajnije »

Dramski studio Prazan prostor

PRAZAN PROSTOR je dramski studio koji se kroz kontinuirani pedagoški rad već dvadeset godina služi dramskim tehnikama kao alatkama razvoja ličnosti djece i mladih. Studio

Detajnije »

Off Novi Sad

Organizacija Off Novi Sad je tokom 2018. i 2019. godine organizovala gostovanje nekoliko angažovanih predstava za decu i mlade u Novom Sadu i to uradila

Detajnije »

Studio Centar

Angažovani teatar za decu i mlade. Produkcija pozorišnih predstava sa mladima i za mlade, stvaranje prostora za okupljanje edukativnih predstava iz Srbije i regiona uz

Detajnije »