Strukovna organizacija:

Kulturno umetniško Društvo QULENIUM Ljubljana

Mesto:

Ljubljana, Slovenija

Kontakt:

ana.romih@qulenium.org

O organizaciji:

Kulutrno umetniško društvo Qulenium, je pričelo z delovanjem 27.10.2015. V zadnjih letih se je količina izpeljanih projektov zaradi podpore, ki smo jo prejeli razširila na domači in mednarodni plesni sceni. Stremimo k še večjemu doprinosu na slovenski performatvini sceni in ohranjanju kvalitetnega ustvarjanja, povezovanja mladih in profesionalnih ustvarjalcev. saj smo člani društva prisotni na le tej že več kot 15 let in strmimo k povezavi predprofesionalne in profesionalega prostora v Sloveniji in tujini. Kulutrno umetniško društvo Qulenium izhaja iz kulturnega društva Qulenium, ki že 20 let uspešno deluje na sodobni plesni sceni in pripomore k velikim številom plesnih skupin in vzgoji, kjer se razvijajo mladi plesalci. Skozi miniature, sodelovanje na različnih kulturnih, državnih dogodkih in gostovanjih in ustvarjanje celovečernih predstav prikazujejo konstanto bogatenje in doprions na odrih kjer se odvijao različne prireditve in tekmovanja. Poleg tega pa je razviden cel spekter celovečernih profesionalih predstav, ki jih v različnih projektih ustvarjamo in soutsvarjajmo člani KUD Qulenium in KD Qulenium.

The Qulenium Cultural Associaton started operating on 27.10.2015. In recent years, the amount of completed projects has expanded on the domestic and international dance scene due to the support we have received. We strive to make an even greater contribution to the Slovenian performance scene and to maintain quality creation, connecting young and professional artists. since we have been members of the association for more than 15 years and we strive to connect the pre-professional and professional space in Slovenia and abroad. The Qulenium Cultural Association derives from the KD Qulenium Kranj, which has been successfully operating on the contemporary dance scene for 20 years and contributes to a large number of dance groups and education where young dancers develop. Through miniatures, participation in various cultural, national events and guest appearances and the creation of full-length performances, they show the constant enrichment and contributions on the stages where various events and competitions took place. In addition, a whole spectrum of full-length professional performances can be seen, which we create and co-create in various projects by members of KUD Qulenium and KD Qulenium.

Još organizacija

Teatar mladih

Teatar Mladih je kao nevladina organizacija osnovan je 15.01.2001. godine na Cetinju. Cilj organizacije je zaštita interesa mladih dramskih umjetnika Crne Gore, pa je rad

Detajnije »

Dramski studio Prazan prostor

PRAZAN PROSTOR je dramski studio koji se kroz kontinuirani pedagoški rad već dvadeset godina služi dramskim tehnikama kao alatkama razvoja ličnosti djece i mladih. Studio

Detajnije »

Emanat

Emanat je zavod za razvoj in afirmacijo plesa in sodobne umetnosti, ki deluje od leta 2006. Dejavnost razvijamo na treh področjih: produkciji, izobraževanju ter založništvu.

Detajnije »

Off Novi Sad

Organizacija Off Novi Sad je tokom 2018. i 2019. godine organizovala gostovanje nekoliko angažovanih predstava za decu i mlade u Novom Sadu i to uradila

Detajnije »