Strukovna organizacija:

Moment Maribor

Mesto:

Maribor, Slovenija

Kontakt:

info@moment.si

O organizaciji:

Moment je nevladna in neprofitna organizacija s statusom javnega interesa na področju kulture, ustanovljena leta 2006 z namenom ustvarjati in razvijati neodvisno gledališče in sorodne uprizoritvene umetnosti. Naši projekti nastajajo skozi raziskovanje, preizkušanje, učenje in (samo)kritiko, v nenehnem iskanju izraznih možnosti in zmožnosti. Gojimo in združujemo ustvarjalce iz različnih in raznolikih uprizoritvenih področij, od lutkovnega, plesnega, fizičnega, poetičnega do performativnega gledališča, a samega gledališče ne želimo deliti ali omejevati. Razumemo ga celovito, s težnjo učiti se drug od drugega. Zaradi različnih ozadij ustvarjalcev so projekti zavestno raznoliki. Te raznolikosti pa so jasno izražene in medsebojno konfrontirane. Tako nastaja gledališče, ki se odmika od konvencionalnih smernic in želi vsakič znova presegati samo sebe. A ne želimo ostajati sami sebi namen. Eden od ciljev sta dostopnost za raznovrstno publiko in širiti gledališko zavest med vsemi generacijami. Naše osnovne dejavnosti so: redna produkcija sodobne uprizoritvene umetnosti, organizacija in izvedba projektov usposabljanja, programi za mlade ustvarjalce na področju uprizoritvenih umetnosti, festivalska produkcija, povezovanje uprizoritvenih umetnosti in sociale.

Moment is a non-profit organization with the status of public interest in the field of culture, founded in 2006 with the aim to create and develop an independent theatre and related performing arts. Our projects are generated through research, testing, teaching and (self-) criticism, in constant search of possibilities and capabilities to express. We nurture and unite artists from different and diverse performing areas – from puppetry, dance, physical, poetic theatre to the performative theatre, but we don’t want to share or restrict the theatre itself. We understand it in its entirety, with a tendency to learn from each other. Because of the different backgrounds of the creators, projects are consciously diverse. These diversities are clearly expressed and mutually confronted. This creates a theatre that moves away from conventional guidelines and wants to exceed itself every time. But we don’t want to remain an end in itself. One of the goals is accessibility for a diverse audience and to spread theatrical awareness among all generations. Our principal activities are: regular production of contemporary performing arts, organization and implementation of training projects, programs for young artists in the field of performing arts, festival production, integration of performing arts and welfare.

Još organizacija

Teatar mladih

Teatar Mladih je kao nevladina organizacija osnovan je 15.01.2001. godine na Cetinju. Cilj organizacije je zaštita interesa mladih dramskih umjetnika Crne Gore, pa je rad

Detajnije »

Dramski studio Prazan prostor

PRAZAN PROSTOR je dramski studio koji se kroz kontinuirani pedagoški rad već dvadeset godina služi dramskim tehnikama kao alatkama razvoja ličnosti djece i mladih. Studio

Detajnije »

Emanat

Emanat je zavod za razvoj in afirmacijo plesa in sodobne umetnosti, ki deluje od leta 2006. Dejavnost razvijamo na treh področjih: produkciji, izobraževanju ter založništvu.

Detajnije »

Off Novi Sad

Organizacija Off Novi Sad je tokom 2018. i 2019. godine organizovala gostovanje nekoliko angažovanih predstava za decu i mlade u Novom Sadu i to uradila

Detajnije »