Lidija Kraljić

Radim kao izvođač i pedagog na području dramske (gluma i lutkarstvo) i cirkuske umjetnosti. Primarno sam glumica, a onda sam postala i cirkusantica. Igram i stvaram predstave za djecu. Aktivno vodim dramske, lutkarske i klaunske radionice za djecu raznih uzrasta.

I work as a performer and pedagogue in the field of drama (acting and puppetry) and circus art. I am primarily an actress, and then I became a circus performer. I play and create plays for children. I actively lead drama, puppet and clown workshops for children of all ages.

MESTO:

Hrvatska/ Zagreb

Kontakt:

lidija.kraljic@gmail.com

Oblast delovanja:

Glumica, lutkarstkarica, klaunesa

Još umetnika