FESTIVAL:

Međunarodni festival pozorišta za decu Subotica

Datum:

od 19. do 24.09.2021.

Organizator festivala:

Otvoreni Univerzitet Subotica doo

Kontakt:

Zrnić Eva

lutfestsubotica@gmail.com

065/54 777 88

Žanr:

Na Festivalu su zastupljeni svi vidovi pozorišnog stvaralaštva za decu, s tim što se prednost prilikom selekcije daje lutkarskom pozorišnom izrazu.

Država:

Srbija

Grad:

Subotica

Uzrast:

0 - 18

Opis festivala:

Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici osnovan je 1994. godine odlukom Skupštine grada Subotice kao stalna manifestacija međunarodnog karaktera čiji zvanični program čini izbor domaćih i inostranih predstava za decu uzrasta do 18 godina. Održava se svake godine u poslednjoj nedelji septembra, tokom šest dana na raznim gradskim lokacijama – u pozorištima, bioskopskim dvoranama, školama, galerijama, na otvorenom, ali i van grada, u raznim mestima širom Srbije i van njenih granica, u susednoj Mađarskoj. Zasnovan na visokim dometima savremene estetike pozorišta, usmerene i okrenute biću i percepciji mladog gledaoca on je, ponuđenim repertoarom, doprineo afirmaciji ukupne evropske i svetske stvaralačke misli u ovoj oblasti, postao važno mesto sučeljavanja savremenih literarno-scenskih i teorijsko-naučnih dostignuća, ali i jedan od nezaobilaznih faktora evropskih i svetskih integrativnih procesa u oblasti kulture. Festival pored osnovne delatnosti u svom delokrugu rada ima i organizaciju edukacije kadrova raznih profila za potrebe pozorišta za decu putem seminara i drugih vidova stručnog usavršavanja, izdavačku delatnost, kao i izložbenu delatnost. Za svoj izuzetan doprinos razvoju scenske umetnosti za decu, i kulture uopšte, Festival je nagrađen sa više nagrada: VUKOVA NAGRADA (2005), PRO URBE (2009), GROZDANIN KIKOT (2009).

Ciljevi Festivala su: Prezentacija i promocija pozorišnog stvaralaštva za decu, doprinos razvoju teatrološke misli, edukacija budućih umetnika, doprinos umetničkom obrazovanju od najranijeg uzrasta, doprinos razmeni znanja i iskustava između domaćih i inostranih umetnika i naučnika i njihovom međusobnom povezivanju, doprinos povećanju mobilnosti i vidljivosti domaćih ali i inostranih ostvarenja za decu, promocija Subotice i Srbije kao kulturne destinacije.

The goals of the Festival are: Presentation and promotion of theater creativity for children, contribution to the development of theatrical thought, education of future artists, contribution to art education from an early age, contribution to the exchange of knowledge and experiences between domestic and foreign artists and scientists and their interconnection, contribution to mobility and visibility of domestic and foreign achievements for children, promotion of Subotica and Serbia as cultural destinations.

Još festivala

BIENALE LUTKOVNIH USTVARJALCEV SLOVENIJE

Bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije je osrednji nacionalni lutkovni festival, ki ga organizirata Ustanova lutkovnih ustvarjalcev in Lutkovno gledališče Maribor. Festival predstavlja prerez slovenske lutkovne ustvarjalnosti

Read More »

Angažman fest

ANGAŽMAN FEST okupiće najbolje edukativne i angažovane predstave za decu i mlade iz Srbije i regiona putem otvorenog konkursa. Kroz 3 dana festivala, u novembru

Read More »