OTVOREN KONKURS ZA PRATEĆE PROGRAME KOTORSKOG FESTIVALA

Fondacija Kotorski festival pozorišta za djecu objavljuje Konkurs za učešće u PRATEĆEM PROGRAMU Jubilarnog 30. Kotorskog festivala pozorišta za djecu, koji će se održati od 1. do 12. jula 2022. godine.

Fondacija Kotorski festival pozorišta za djecu objavljuje Konkurs za učešće u PRATEĆEM PROGRAMU Jubilarnog 30. Kotorskog festivala pozorišta za djecu, koji će se održati od 1. do 12. jula 2022. godine.

DJEČJE SCENSKO STVARALAŠTVO

Na konkurs se mogu prijaviti trupe koje stvaraju u oblastima scenskih umjetnosti, a čiji su izvođači djeca ili mladi (ples, gluma, performans, balet…)
Osnovni kriterijum za selekciju je umjetnički kvalitet programa. O kvalitetu i selekciji programa odlučuje Urednički odbor Festivala.

EDUKACIJA I STVARALAŠTVO ZA DJECU I MLADE

EDUKATIVNI PROGRAM
Na konkurs se mogu prijaviti istaknuti profesionalci koji žele da prenesu svoje znanje i iskustvo na djecu putem edukativnih radionica.

KNJIŽEVNI PROGRAM
Na konkursu mogu konkurisati pojedinci do 18 godina starosti  koji pišu i objavljuju svoje radove i istaknuti pisci za djecu i mlade.

LIKOVNI PROGRAM
Na konkursu mogu konkurisati:
likovne škole ili likovne sekcije – izložbe dječijih radova;
pojedinci do 18 godina starosti koji stvaraju u oblasti likovne umjetnosti;
profesionalni likovni stvaraoci koji izlažu radove namjenjene ili prikladne za djecu.

MUZIČKI PROGRAM
Na konkursu mogu konkurisati:
muzički sastavi čiji su izvođači djeca (hor, bend, orkestar…); djeca solisti;
profesionalni muzički sastavi koji izvode muziku za djecu.

Osnovni kriterijum za selekciju likovnog, književnog programa i radionica je njihov program, umjetnički kvalitet, inovativnost i nova tema. O kvalitetu programa i selekciji odlučuje Urednički odbor Festivala.
Fondacija Kotorski festival pozorišta za djecu izvođačima koji prođu selekciju obezbjeđuje tehničku podršku, prostor, promociju i podršku tokom programa.

ROK ZA PRIJAVE: Prijave slati najkasnije do 1. maja 2022. godine.
Podaci traženi u formularu su potrebni radi selekcije, kao i za potrebe izrade kataloga Festivala. Priloženi materijali ostaju u arhivi Festivala. Rezultati selekcije biće objavljeni na sajtu Festivala najkasnije do 15. juna 2022.

Neblagovremeno poslate ili nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijave slati SAMO putem formulara na linku ispod. 

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete se javiti na e-mail adresu: ​pp@kotorskifestival.me

Ostavite komentar:

Pročitajte još:

Pratite nas:

O nama:

OD MALIH NOG(U) je regionalna platforma za razvoj i afirmaciju pozorišta/kazališta/gledališća/teatra za d(j)ecu i mlade. Okuplja organizacije i umjetnike koji svojim edukativnim, umjetničkim te teorijskim radom žele promijeniti stanje u sektoru.