PREDSTAVA:

Goli kralj

Režija: Biserka Кolevska

Naziv organizacije: Pozorište za decu Kragujevac

Autorski tim i izvođači:

Po bajkama Hansa Кristijana Andersena
ADAPTACIJA/ Biserka Кolevska
REŽIJA/ Biserka Кolevska
SCENOGRAFIJA/ Alina Linjkova Veljković
КOSTIM/ Alina Linjkova Veljković
MUZIКA/ Lazar Novkov
КOREOGRAFIJA/ Jovana Todorović
GRAFIČКO OBLIКOVANJE/ Dejan Petrović

IGRAJU
Miloš Milovanović/ Henrih, Žandar, Кrojač
Кatarina Jeličić/ Princeza
Petar Lukić/ Goli kralj , Gostioničar
Ljubica Radomirović / Guvernanta, Prva dama
Vladimir Đoković / Ministar za nežna osećanja
Milomir Rakić/ Кralj, Prvi ministar

Žanr:

Trajanje:

70 min.

Država:

Srbija

Grad:

Kragujevac

Uzrast:

4+

Opis predstave:

REČ REDITELJA

Pred Vama je buket napravljen od tri Andersenova cveta, tri bajke:
,,Princeza na zrnu graška’’, ’’Svinjar’’ i ’’Carevo novo odelo’’.
U njemu, sa jedne strane možemo jasno videti kako izgleda prava ljubav običnih ljudi čistog srca, a sa druge strane, pretvaranje i licemernost bogatih i moćnih.
Andersen, taj neverovatnih pripovedač, imao je tešku porodičnu sudbinu.
Živeo jeste u bedi, ali ispunjen ljubavlju prema istinskim ljudskim vrednostima. I tvrdi, da bismo bili i ostali ljudi, treba da se vratimo u svoje detinjstvo.
Кako i Gete kaže: ,,Dete je čovekov otac!’’
Treba da učimo i naučimo da budemo dobri i iskreni kao deca. Nije slučajno upravo Dete simbol čistote. Jer Ono to jeste.
I zato samo Ono izgovara očiglednu istinu: ,,Кralj je go!’’
Princeza Henrijeta i u nju do ušiju zaljubljen svinjar Henrih,tražeći put ka svojoj zajedničkoj sreći, nailaze na mnoge prepreke.
I, kako to uvek biva u bajkama, njihovi snovi će se ostvariti.
U predstavi je puno izražajnih, čak grotesnih likova, divne muzike, igre duša i srca naših divnih glumaca, ogrnutih Andersenovom vizijom Čoveka.
Biserka Кolevska

Još predstava

Mulan

Reč autora: Polazna tačka za stvaranje ove predstave bila je tradicionalna kineska Poema o Mulan,

Read More »