PREDSTAVA:

Kavez

Režija: Mirjana Medojević

Naziv organizacije: Kotorski festival pozorišta za djecu

Autorski tim i izvođači:

REŽIJA: Mirjana Medojević
DRAMATIZACIJA: Ilija Đurović
KOSTIMOGRAFIJA: Lina Leković
SARADNIK NA SCENI: Rade Vučković
VIDEO-ANIMACIJE: Gojko Berkuljan
TEHNIČKI DIREKTOR: Nikola Krstić
TON MAJSTOR: Predrag Vuković
MAJSTOR SVIJETLA: Vlado Lalović
ORGANIZATOR PREDSTAVE: Darko Bjelobrković
INSCIPIJENT: Ivana Ivezić
IGRAJU: Jelena Simić Jelica Vukčević Zoran Vujović Maja Šarenac Dejan Đonović

Žanr:

Dramska predstava

Trajanje:

95 min.

Država:

Crna Gora

Grad:

Uzrast:

12+

Opis predstave:

Ljudi su posebno pažljivi prema romskoj djeci. Kad ih sretnu na ulici, rado im daju novac. Neki im kupuju hranu. Posebno dobri ljudi uzimaju romsku djecu u hraniteljske porodice. To nije iznenađujuće, jer je naše društvo poznato po izraženoj humanosti. Okolina dobronamjerno prihvata ljude koji uzmu dijete u hraniteljsku porodicu, pogotovo ako je dijete romsko, jer je u tom slučaju humanost još izraženija. Organizovano prošenje i psiho-fizičko mučenje romske djece u te svrhe u našoj zemlji nije izraženo, za razliku od ostatka svijeta. Pojedinačni pokušaji da se ovaj vid ilegalne zarade pokrene kod nas odmah su uočeni i kažnjeni. Za takav prekršaj kazne su vrlo visoke, jer crnogorsko društvo pokazuje nisku toleranciju na sve oblike zlostavljanja romske djece. Prostitucija se kod nas odvija se na dobrovoljnoj osnovi. Nijedna romska djevojka ne može silom postati prostituka. Naš ideal su najrazvijenije, liberalne zemlje i na pravom smo putu da taj ideal ostvarimo.

Ilija Đurović

Još predstava

Mulan

Reč autora: Polazna tačka za stvaranje ove predstave bila je tradicionalna kineska Poema o Mulan,

Read More »