SEMINAR KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČA

Kamišibaj, na videz enostavna forma v malem okvirčku in ob njem, je specifična umetnost, ki vsebuje različne umetniške zvrsti: literarno, likovno, gledališko, filmsko … Blizu je tudi risanemu filmu in stripu. Vse to kamišibaj vsebuje, a ni nič od tega.

Delavnica Kamišibaj gledališča ponuja udeležencem osnovna znanja, na osnovi katerih bodo lahko razvijali lasten pristop k tej umetnostni obliki kot ustvarjalci, ali pa jih bodo uporabljali pri svojem pedagoškem delu. Delavnica je kombinacija teorije in prakse. Vsebuje predavanja, demonstracijske predstave, prikaz različnih tipov kamišibaja in praktično delo udeležencev, v katerem ti v ustvarjalnem procesu spoznajo vse faze nastajanja in pridejo do izvedbe lastne kamišibaj predstave. Delavnica se zaključi s produkcijo novonastalih kamišibajev, ki jih odigrajo udeleženci, temu pa sledi celovita analiza njihovih predstav. V delavnici pridobljeno znanje in nastali lastni izdelki udeležencev predstavljajo po eni strani začetek njihovega kamišibaj repertoarja, obenem pa tisto znanje, s katerim bodo lahko začeli samostojno ustvarjati kamišibaj ali ga uporabiti pri svojem delu.

Delavnica bo potekala kot preplet individualnega dela, praktičnega dela in predavanj.

PROGRAM:

četrtek, 20. maj 2021, od 16.30 do 20.30

KAMIŠIBAJ, PRIPOVEDOVANJE OB SLIKAH

– predstavitev umetnosti kamišibaja, njen zgodovinski okvir in pojavne oblike danes
– kamišibaj kot specifična umetniška oblika
– kamišibaj kot sinergija različnih umetnosti
– vsebinske in tehnološke posebnosti kamišibaja
– pedagoška, umetniška in terapevtska vrednost kamišibaja

četrtek, 27. maj 2021, od 16.30 do 20.30

USTVARIMO SVOJ KAMIŠIBAJ

– izbor zgodbe in njena analiza
– oblikovanje koncepta
– mehanika kamišibaja
– scenosled in likovna interpretacija
– priprava lastnega kamišibaja
– nadaljevanje dela na samostojnih projektih udeležencev

četrtek, 3. junij 2020, od 16.30 do 20.30

NARISATI KAMIŠIBAJ

– tehnika likovne intrepretacije
– ustvarjanje prostora zgodbe in glavnih likov
– slika in njeno zaporedje: soodnosi posameznih slik v zaporedju
– ustvarjanje celote: animacija zgodbe v sliki (dinamika in ritem)
– stil, žanr, likovna tehnika

četrtek, 17. junij, od 16.30 do 20.30

PREDSTAVA V KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČU

– priprava na nastop
– pripovedovanje in prikazovanje kot enoten »paket«
– interpretacija pripovedi (jezikovna priprava besedila, smiselni poudarki, interpretacija)
– odnos besednega in slikovnega dela
– zgodba v okvirju in izven njega
– praktični napotki za nastop
– dramaturgija predstavitve
– produkcija z analizo: nastop udeležencev z lastnimi kamišibaj predstavami in njihova analiza

Obseg izobraževanja je 22 ur. Udeleženci bodo na koncu delavnice prijeli potrdilo o opravljenem strokovnem izobraževanju. V skladu s 16. oz. 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se izobraževanje vrednoti z 1 točko.

DELAVNICA BO POTEKALA:
20. in 27. maja ter 3. in 17. junija 2021 od 16.30 do 20.30 ure v Hiši otrok in umetnosti (Komenskega ulica 9, 1000 Ljubljana).

CENA DELAVNICE:
120,00 EUR (z DDV)

ROK PRIJAVE:
18. maj 2021 (oziroma do zapolnitve mest). V primeru premajhnega števila prijav lahko organizator odpove izvedbo delavnice. Najmanjše število prijav: 10.

Po prijavi Vam bomo poslali predračun. Prijava je potrjena po plačanem predračunu.

VEČ INFORMACIJ
Jan Pirnat, producent za gledališko in lutkovno dejavnost JSKD
Tel: 01/ 2410 528, E- pošta: jan.pirnat@jskd.si
www.jskd.si
Irena Rajh, Hiša otrok in umetnosti
Tel: 041 663 904, irena@hisaotrok.s

MENTORJI:
izr. prof. Jelena Sitar Cvetko, univ. dipl. dramaturginja, lutkovna režiserka in animatorka, dramaturginja, mojstrica kamišibaja, predavateljica (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem)
mag. Igor Cvetko, muzikolog, lutkar in mojster kamišibaja (Gledališče Zapik)
Jerca Cvetko, univ. dipl. pedagoginja, mojstrica kamišibaja (Kamišibaj Slikovedke)
Jure Engelsberger, univ. dipl. oblikovalec,  ilustrator, mojster kamišibaja (Kamišibaj Slikovedke)

E-PRIJAVNICA

Ostavite komentar: