Kristijan Ugrina

autor dječjih tekstova, voditelj radionica dječjeg stvaralaštva u razim gradovima Hrvatske, režiser dječjih predstava

MESTO:

Zagreb, Hrvatska

Kontakt:

kiki@maligrad.hr

Oblast delovanja:

dječje predstave (tekstopisac, režiser i glumac) organizator i voditelj radionica dječjeg stvaralaštva Mali grad

Još umetnika