Vesna Vujošević Labović

Kao glumica sam igrala u velikom broju predstava za djecu i mlade (Gradsko pozorište, Podgorica). Kao dramski pedagog vodim kurseve glume (Dramski edukativni studio “Scena, Bar), gdje pored osnovnih znanja o glumi i pozorištu organizujem pozorišne i filmske produkcije. Pišem i apliciram sa projektima za djecu i mlade. Kao selektorka Pratećeg programa na festivalu “Barski ljetopis”, selektujem i organizujem (dramske, likovne, muzičke i književne) programe za djecu i mlade. Trenutno kreiram on line program časova glume.

As an actress I performed in many plays for children and youth (City Theater, Podgorica). As a drama pedagogue I run acting courses (Drama educational studio “Scena”, Bar), where besides basic knowledge about acting and theater, I organize theater and film productions. I am writing and applying with projects for kids and youth. As an accompanying program selector at the festival “Barski ljetopis”, I select and organize (drama, fine atrs, musical and literary), programs for children and youth. I am currently creating on-line program for acting classes.

MESTO:

Crna Gora/Bar

Kontakt:

vesnavujosevic7@gmail.com

Oblast delovanja:

Pozorište i film (gluma, režija, dramaturgija).

Još umetnika