Strukovna organizacija:

Teatar mladih

Mesto:

Podgorica, Crna Gora

Kontakt:

teatarmladih.me@gmail.com

+38267462099

+38267607506

O organizaciji:

Teatar Mladih je kao nevladina organizacija osnovan je 15.01.2001. godine na Cetinju. Cilj organizacije je zaštita interesa mladih dramskih umjetnika Crne Gore, pa je rad usmjeren na okupljanje i udruženo angažovanje sa drugim sličnim organizacijama i zainteresovanim umjetnicima iz Crne Gore i okruženja, kao i rad na obogaćivanju i istraživanju autentičnog scenskog izraza. Posebno mjesto u našem radu pripada pripremi i organizaciji predstava, biranog i angažovanog pozorišnog jezika. Smatramo da je snaga nezavisne scene važna jer se time stvara protivteža modelu zvaničnog pozorišnog jezika, razvija se demokratska atmosfera i podstiču se uslovi za razvoj kritičkog promišljanja dramskog stvaralaštva – najvažnijeg faktora za napredak. Stvaramo lutkarske i dramske predstave za djecu i predstave za odrasle. Iz potrebe za istraživanjem novih tehnika scenskog izraza kao i njihovom primjenom u radu sa djecom i mladima, ali i studentima i profesionalcima, ubrzo nakon osnivanja počinjemo praksu organizovanja dramskih radionica, a kasnije i performansa i modela dramske igre u obrazovanju djece.

Pročitaj više
The Youth Theater was founded as a non-governmental organization on January 15, 2001. years in Cetinje. The goal of the organization is to protect the interests of young drama artists of Montenegro, so the work is aimed at gathering and joint engagement with other similar organizations and interested artists from Montenegro and the surrounding area, as well as work on enriching and researching authentic stage expression. A special place in our work belongs to the preparation and organization of plays, selected and engaged theatrical language. We believe that the strength of the independent scene is important because it creates a counterbalance to the model of official theatrical language, develops a democratic atmosphere and encourages conditions for the development of critical thinking in drama – the most important factor for progress. We create puppet and drama plays for children and plays for adults. From the need to explore new techniques of stage expression as well as their application in working with children and youth, but also students and professionals, soon after the establishment we begin the practice of organizing drama workshops, and later performances and models of drama in children’s education.
Još organizacija

Dramski studio Prazan prostor

PRAZAN PROSTOR je dramski studio koji se kroz kontinuirani pedagoški rad već dvadeset godina služi dramskim tehnikama kao alatkama razvoja ličnosti djece i mladih. Studio

Detajnije »

Emanat

Emanat je zavod za razvoj in afirmacijo plesa in sodobne umetnosti, ki deluje od leta 2006. Dejavnost razvijamo na treh področjih: produkciji, izobraževanju ter založništvu.

Detajnije »

Off Novi Sad

Organizacija Off Novi Sad je tokom 2018. i 2019. godine organizovala gostovanje nekoliko angažovanih predstava za decu i mlade u Novom Sadu i to uradila

Detajnije »

Studio Centar

Angažovani teatar za decu i mlade. Produkcija pozorišnih predstava sa mladima i za mlade, stvaranje prostora za okupljanje edukativnih predstava iz Srbije i regiona uz

Detajnije »