Strukovna organizacija:

Društvo Hiša otrok in umetnosti

Mesto:

Ljubljana, Slovenija

Kontakt:

hisaotrokinumetnosti@gmail.com

O organizaciji:

Hiša otrok in umetnosti je sodoben kulturni center za otroke in mladino, ki v njej razvijajo svojo ustvarjalnost in senzibilnost. Kulturno-umetnostna vzgoja se pri nas uspešno izvaja že vse od ustanovitve leta 2001. V Hiši se otroci družijo z doma in mednarodno priznanimi lutkovnimi ustvarjalci, ki svoje delo ves čas razvijajo v dialogu z otroki in ga na ta način preverjajo. Kot raziskovalci umetnosti in odnosov ves čas snujemo nove oblike komunikacije na način gledališča. Poleg že znanih oblik družinskega gledališča, umetniških laboratorijev, ki jih lahko vidite tudi drugod, pa lahko samo v Hiši prisostvujete posebni obliki gledaliških razstav-predstav, ki združujejo interaktivno izkustveno gledališče in umetniško instalacijo, v katerih obiskovalci postanejo igralci in raziskovalci. Ta sklop smo poimenovali Izkustveni labirint umetnosti. V programih zasledujemo tako sodobne gledališke forme kot tudi moderne vzgojno-izobraževalne pristope. Upoštevamo vse poglavitne principe gledališke pedagogike in vključujemo prvine doživljajske pedagogike. Hiša je tudi na področju kulturno-umetnostne vzgoje prepoznaven kulturni center. Izvajamo delavnice za otroke in izobraževanja za mlade, seminarje za vzgojitelje/ice, učitelje/ice in druge strokovne delavce/ke, strokovne posvete in predavanja ter izobraževanja za odrasle s področja lutkovnega gledališča, kamišibaj gledališča in gledališke pedagogike.

House of Children and Arts is a modern cultural centre for developing creativity and sensibility in children and youth. We are conducting activities in the field of arts and cultural education since the foundation in 2001. In the House of Children and Arts children have the oportunity to socialize with domestic and internationally renowned puppeteers who constantly develop their work in dialogue with children and thus check it. As researchers of art and relations, we are constantly developing new ways of theatre communication. In addition to the already known forms of family theatre and art laboratories, visitors can attend a special form of theatre exhibitions-performances that combine interactive experiential theatre and art instalation in which visitors become both actors and researchers. This program is called Experiential Maze of Art. All of our programs pursue both contemporary theatre forms and modern educational approaches. We follow all the main principles of theatre pedagogy, including the elements of experiential pedagogy. House of Children and Arts is also a recognized cultural center in the field of arts and cultural education. We conduct workshops for children and young adults, seminars for educators, teachers and other professionals, professional consultations and lectures and educational programs for adults in the field of puppet theatre, kamishibai theatre and theatre pedagogy.

Još organizacija

Teatar mladih

Teatar Mladih je kao nevladina organizacija osnovan je 15.01.2001. godine na Cetinju. Cilj organizacije je zaštita interesa mladih dramskih umjetnika Crne Gore, pa je rad

Detajnije »

Dramski studio Prazan prostor

PRAZAN PROSTOR je dramski studio koji se kroz kontinuirani pedagoški rad već dvadeset godina služi dramskim tehnikama kao alatkama razvoja ličnosti djece i mladih. Studio

Detajnije »

Emanat

Emanat je zavod za razvoj in afirmacijo plesa in sodobne umetnosti, ki deluje od leta 2006. Dejavnost razvijamo na treh področjih: produkciji, izobraževanju ter založništvu.

Detajnije »

Off Novi Sad

Organizacija Off Novi Sad je tokom 2018. i 2019. godine organizovala gostovanje nekoliko angažovanih predstava za decu i mlade u Novom Sadu i to uradila

Detajnije »